National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 60 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 106 Fedorenkov Dmitrii 17.02.04 PVL
2 3 31 Khodzhimurat Meirzhan 03.06.04 MNG
3 1 23 Baymurat Bagdaulet 11.01.04 KRG
4 5 24 Bagisov Erik 02.07.04 KRG
5 6 90 Sivtsov Vladislav 02.02.04 KRG
6 2 288 Uteshov Dias 29.03.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 74 Torlopov Maxim 11.07.04 VKO
2 3 26 Orazkhanuly Askar 15.04.04 KZL
3 5 23 Ivanishko Valeriy 23.08.05 KRG
4 6 23 Mukanov Timur 25.09.04 KRG
5 4 22 Gorohov Nikita 06.06.05 KRG
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 63 Tikhonov Kirill 08.01.07 ALO
2 3 33 Zutayev Yan 13.01.04 MNG
3 4 90 Shapoval Artem 01.06.05 KRG
4 5 167 Kamyshanskiy Danil 19.06.05 KRG
5 6 23 Kosyak Kirill 30.01.04 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 60 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 106 Fedorenkov Dmitrii 17.02.04 PVL
2 3 31 Khodzhimurat Meirzhan 03.06.04 MNG
3 1 23 Baymurat Bagdaulet 11.01.04 KRG
4 5 24 Bagisov Erik 02.07.04 KRG
5 6 90 Sivtsov Vladislav 02.02.04 KRG
6 2 288 Uteshov Dias 29.03.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 74 Torlopov Maxim 11.07.04 VKO
2 3 26 Orazkhanuly Askar 15.04.04 KZL
3 5 23 Ivanishko Valeriy 23.08.05 KRG
4 6 23 Mukanov Timur 25.09.04 KRG
5 4 22 Gorohov Nikita 06.06.05 KRG
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 63 Tikhonov Kirill 08.01.07 ALO
2 3 33 Zutayev Yan 13.01.04 MNG
3 4 90 Shapoval Artem 01.06.05 KRG
4 5 167 Kamyshanskiy Danil 19.06.05 KRG
5 6 23 Kosyak Kirill 30.01.04 KRG