National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 60 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 106 Dmitrii FEDORENKOV 17.02.04 PVL
2 3 31 Meirzhan KHODZHIMURAT 03.06.04 MNG
3 1 23 Bagdaulet BAYMURAT 11.01.04 KRG
4 5 24 Erik BAGISOV 02.07.04 KRG
5 6 90 Vladislav SIVTSOV 02.02.04 KRG
6 2 288 Dias UTESHOV 29.03.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 74 Maxim TORLOPOV 11.07.04 VKO
2 3 26 Askar ORAZKHANULY 15.04.04 KZL
3 5 23 Valeriy IVANISHKO 23.08.05 KRG
4 6 23 Timur MUKANOV 25.09.04 KRG
5 4 22 Nikita GOROHOV 06.06.05 KRG
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 63 Kirill TIKHONOV 08.01.07 ALO
2 3 33 Yan ZUTAYEV 13.01.04 MNG
3 4 90 Artem SHAPOVAL 01.06.05 KRG
4 5 167 Danil KAMYSHANSKIY 19.06.05 KRG
5 6 23 Kirill KOSYAK 30.01.04 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 60 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 106 Dmitrii FEDORENKOV 17.02.04 PVL
2 3 31 Meirzhan KHODZHIMURAT 03.06.04 MNG
3 1 23 Bagdaulet BAYMURAT 11.01.04 KRG
4 5 24 Erik BAGISOV 02.07.04 KRG
5 6 90 Vladislav SIVTSOV 02.02.04 KRG
6 2 288 Dias UTESHOV 29.03.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 74 Maxim TORLOPOV 11.07.04 VKO
2 3 26 Askar ORAZKHANULY 15.04.04 KZL
3 5 23 Valeriy IVANISHKO 23.08.05 KRG
4 6 23 Timur MUKANOV 25.09.04 KRG
5 4 22 Nikita GOROHOV 06.06.05 KRG
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 63 Kirill TIKHONOV 08.01.07 ALO
2 3 33 Yan ZUTAYEV 13.01.04 MNG
3 4 90 Artem SHAPOVAL 01.06.05 KRG
4 5 167 Danil KAMYSHANSKIY 19.06.05 KRG
5 6 23 Kirill KOSYAK 30.01.04 KRG