National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 60 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 39 Zadorina Dariya 24.01.05 SKO
2 3 15 Rypakova Anastasia 21.09.04 VKO
3 6 25 Abdullaeva Sofya 05.08.04 KZL
4 2 90 Shulgina Evgeniya 20.09.06 KRG
5 5 89 Komarova Anna 16.02.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 96 Bekkalieva Aruzhan 07.03.06 KST
2 3 8 Omargalieva Valeriya 17.01.06 ALO
3 4 32 Kazova Salidat 23.06.05 MNG
4 6 67 Danilets Darya 18.09.04 KRG
5 2 90 Krotikova Elizaveta 22.11.05 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 60 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 39 Zadorina Dariya 24.01.05 SKO
2 3 15 Rypakova Anastasia 21.09.04 VKO
3 6 25 Abdullaeva Sofya 05.08.04 KZL
4 2 90 Shulgina Evgeniya 20.09.06 KRG
5 5 89 Komarova Anna 16.02.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 96 Bekkalieva Aruzhan 07.03.06 KST
2 3 8 Omargalieva Valeriya 17.01.06 ALO
3 4 32 Kazova Salidat 23.06.05 MNG
4 6 67 Danilets Darya 18.09.04 KRG
5 2 90 Krotikova Elizaveta 22.11.05 KRG