National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 2000 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 34 Anna REZNECHENKO 17.02.05 PVL
2 3 36 Victoriya YAVORSKAYA 30.10.04 PVL
3 4 25 Sabina MAMASAIDOVA 27.03.06 KZL
4 6 27 Ksenia SHIROBOKOVA 05.09.04 KZL
5 1 23 Eva LYASHKEVICH 11.10.05 KRG
6 2 24 Irina CHEBOTARKOVA 11.02.06 KRG
7 8 42 Akbelek KURALBAY 11.07.04 SHMK
8 7 23 Kristina 3 SERGEEVA 16.02.04 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 2000 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 34 Anna REZNECHENKO 17.02.05 PVL
2 3 36 Victoriya YAVORSKAYA 30.10.04 PVL
3 4 25 Sabina MAMASAIDOVA 27.03.06 KZL
4 6 27 Ksenia SHIROBOKOVA 05.09.04 KZL
5 1 23 Eva LYASHKEVICH 11.10.05 KRG
6 2 24 Irina CHEBOTARKOVA 11.02.06 KRG
7 8 42 Akbelek KURALBAY 11.07.04 SHMK
8 7 23 Kristina 3 SERGEEVA 16.02.04 KRG