National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: High Jump

Back

  Rank Lane BIB Name Born Region Best Result
1 39 Viktoriya POPRAVKINA 06.08.04 SKO
2 106 Kristina ERMOLA 07.02.05 PVL
3 55 Angelina MEIER 17.10.05 KRG
4 90 Angelina TROFIMOVA 04.03.04 KRG
5 89 Aruzhan AKHMETOVA 01.07.05 KRG
6 241 Angelina KORNEYCHENKO 07.07.04 KRG
7 245 Antonina MILLER 17.05.04 KRG
8 54 Raushan KARATAY 09.04.04 АКМ
9 2 Ekaterina KOZLOVA 16.02.04 АКМ

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: High Jump
Time: 10:00

  Rank Lane BIB Name Born Region Best Result
1 39 Viktoriya POPRAVKINA 06.08.04 SKO
2 106 Kristina ERMOLA 07.02.05 PVL
3 55 Angelina MEIER 17.10.05 KRG
4 90 Angelina TROFIMOVA 04.03.04 KRG
5 89 Aruzhan AKHMETOVA 01.07.05 KRG
6 241 Angelina KORNEYCHENKO 07.07.04 KRG
7 245 Antonina MILLER 17.05.04 KRG
8 54 Raushan KARATAY 09.04.04 АКМ
9 2 Ekaterina KOZLOVA 16.02.04 АКМ