National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: High Jump

Back

  Rank Lane BIB Name Born Region Best Result
1 39 Popravkina Viktoriya 06.08.04 SKO
2 106 Ermola Kristina 07.02.05 PVL
3 55 Meier Angelina 17.10.05 KRG
4 90 Trofimova Angelina 04.03.04 KRG
5 89 Akhmetova Aruzhan 01.07.05 KRG
6 241 Korneychenko Angelina 07.07.04 KRG
7 245 Miller Antonina 17.05.04 KRG
8 54 Karatay Raushan 09.04.04 АКМ
9 2 Kozlova Ekaterina 16.02.04 АКМ

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: High Jump
Time: 10:00

  Rank Lane BIB Name Born Region Best Result
1 39 Popravkina Viktoriya 06.08.04 SKO
2 106 Ermola Kristina 07.02.05 PVL
3 55 Meier Angelina 17.10.05 KRG
4 90 Trofimova Angelina 04.03.04 KRG
5 89 Akhmetova Aruzhan 01.07.05 KRG
6 241 Korneychenko Angelina 07.07.04 KRG
7 245 Miller Antonina 17.05.04 KRG
8 54 Karatay Raushan 09.04.04 АКМ
9 2 Kozlova Ekaterina 16.02.04 АКМ