National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 100 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 38 Zaharov Valentin 09.04.04 SKO
2 3 28 Saidaev Ruslan 31.01.04 KST
3 1 110 Chernushov Kostya 16.06.04 PVL
L 4 6 48 Duman Dubek 01.01.04 NRST
5 4 24 Bochanov Danil 09.06.04 KRG
6 2 141 Akhmetov Sayat 22.11.05 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 109 Asman Daniel 01.06.04 PVL
2 4 25 Samrat Damir 20.10.04 KZL
L 3 2 47 Ospanov Dmitrij 12.07.04 NRST
L 4 1 52 Sinyuk Ilya 21.05.05 KRG
5 3 24 Maksimov Nikita 14.01.04 KRG
6 5 16 Savchenko Sergey 04.08.04 ZHBL
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 107 Allahverdiev Shahin 24.06.04 PVL
2 2 106 Levitskiy Zahar 27.10.04 PVL
3 4 29 Pogorov Fedor 22.02.05 KST
L 4 6 52 Malinovskyi Artem 09.02.05 KRG
5 3 24 Sitnikov Danil 14.01.04 KRG
6 1 23 Aslanidi Radion 04.01.05 KRG
Heat 4
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 38 Umerzhanov Arsen 07.07.04 SKO
L 2 1 129 Kirovich Artur 14.12.05 NRST
3 5 90 Baskakov Aleksey 12.05.05 KRG
4 3 86 Ilin Maksim 25.06.04 KRG
5 6 90 Li Georgiy 12.12.05 KRG
6 2 23 Sbitnev Ivan 26.08.05 KRG
Heat 5
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 39 Shuman Alexandr 09.01.05 SKO
L 2 2 126 Andreev Andrej 15.12.05 NRST
3 5 24 Popov Danil 16.11.05 KRG
4 3 22 Aleskerov Islam 19.01.04 KRG
5 6 23 Borodin Maksim 14.07.04 KRG
6 1 18 Machkovskiy Vladislav 07.07.04 ZHBL
Heat 6
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 39 Ivanov Vladislav 01.12.04 SKO
2 2 75 Mishenin Danil 19.11.04 VKO
3 1 9 Toleukhan Yerasyl 02.06.05 ALO
4 5 89 Druzhinin Dmitriy 27.03.05 KRG
5 3 22 Kiselchak Bogdan 28.01.04 KRG
6 4 53 Bedov Vyacheslav 24.01.05 АКМ
Heat 7
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 3 30 Redko Savelii 15.05.04 KST
2 1 25 Mizambay Sayat 07.11.06 KZL
3 6 87 Bisenov Damir 01.04.05 KRG
4 5 222 Ivanov Vladlen 16.04.04 KRG
5 2 23 Osmanov Kirill 28.03.05 KRG
6 4 17 Kulmatov Yaroslav 09.08.05 ZHBL
Heat 8
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 3 108 Omarbekov Adil’ 08.05.04 PVL
L 2 4 46 Dujsenbek Muhamedsaid 14.01.04 NRST
L 3 2 128 Tlegenov Dauren 25.02.04 NRST
4 1 34 Padalko Danil 01.01.04 PVL
5 6 22 Abramov Kirill 05.04.04 KRG
6 5 89 Odintsov Maksim 24.10.04 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 100 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 38 Zaharov Valentin 09.04.04 SKO
2 3 28 Saidaev Ruslan 31.01.04 KST
3 1 110 Chernushov Kostya 16.06.04 PVL
L 4 6 48 Duman Dubek 01.01.04 NRST
5 4 24 Bochanov Danil 09.06.04 KRG
6 2 141 Akhmetov Sayat 22.11.05 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 109 Asman Daniel 01.06.04 PVL
2 4 25 Samrat Damir 20.10.04 KZL
L 3 2 47 Ospanov Dmitrij 12.07.04 NRST
L 4 1 52 Sinyuk Ilya 21.05.05 KRG
5 3 24 Maksimov Nikita 14.01.04 KRG
6 5 16 Savchenko Sergey 04.08.04 ZHBL
Heat 3
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 107 Allahverdiev Shahin 24.06.04 PVL
2 2 106 Levitskiy Zahar 27.10.04 PVL
3 4 29 Pogorov Fedor 22.02.05 KST
L 4 6 52 Malinovskyi Artem 09.02.05 KRG
5 3 24 Sitnikov Danil 14.01.04 KRG
6 1 23 Aslanidi Radion 04.01.05 KRG
Heat 4
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 38 Umerzhanov Arsen 07.07.04 SKO
L 2 1 129 Kirovich Artur 14.12.05 NRST
3 5 90 Baskakov Aleksey 12.05.05 KRG
4 3 86 Ilin Maksim 25.06.04 KRG
5 6 90 Li Georgiy 12.12.05 KRG
6 2 23 Sbitnev Ivan 26.08.05 KRG
Heat 5
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 39 Shuman Alexandr 09.01.05 SKO
L 2 2 126 Andreev Andrej 15.12.05 NRST
3 5 24 Popov Danil 16.11.05 KRG
4 3 22 Aleskerov Islam 19.01.04 KRG
5 6 23 Borodin Maksim 14.07.04 KRG
6 1 18 Machkovskiy Vladislav 07.07.04 ZHBL
Heat 6
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 39 Ivanov Vladislav 01.12.04 SKO
2 2 75 Mishenin Danil 19.11.04 VKO
3 1 9 Toleukhan Yerasyl 02.06.05 ALO
4 5 89 Druzhinin Dmitriy 27.03.05 KRG
5 3 22 Kiselchak Bogdan 28.01.04 KRG
6 4 53 Bedov Vyacheslav 24.01.05 АКМ
Heat 7
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 3 30 Redko Savelii 15.05.04 KST
2 1 25 Mizambay Sayat 07.11.06 KZL
3 6 87 Bisenov Damir 01.04.05 KRG
4 5 222 Ivanov Vladlen 16.04.04 KRG
5 2 23 Osmanov Kirill 28.03.05 KRG
6 4 17 Kulmatov Yaroslav 09.08.05 ZHBL
Heat 8
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 3 108 Omarbekov Adil’ 08.05.04 PVL
L 2 4 46 Dujsenbek Muhamedsaid 14.01.04 NRST
L 3 2 128 Tlegenov Dauren 25.02.04 NRST
4 1 34 Padalko Danil 01.01.04 PVL
5 6 22 Abramov Kirill 05.04.04 KRG
6 5 89 Odintsov Maksim 24.10.04 KRG