National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: Long Jump

Back

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
37 Olga SHCHERBAKOVA 09.07.04 SKO
38 Yekaterina STOLBOVSKAYA 08.10.05 SKO
15 Valeria BROMATE 25.06.04 VKO
27 Olga KAN 06.07.05 KZL
L 48 Polina STEPANOVA 04.11.04 NRST
33 Alena TAUFEST 21.11.04 KRG
89 Tamara SAZONOVA 05.02.04 KRG
88 Angelina DZAKUPOVA 14.11.05 KRG
89 Anna ATAMANOVA 18.04.04 KRG
86 Anastasiya IVANKINA 22.11.06 KRG
88 Ekaterina ISAEVA 24.03.04 KRG
88 Valeriya SAFONOVA 16.04.04 KRG
24 Elizaveta FEDORUK 04.08.04 KRG
248 Antonina OBUHOVA 13.01.05 KRG
22 Asem KIKIMOVA 22.04.05 KRG
23 Elena ELEFTERIADI 18.08.04 KRG
23 Valeriya KUDRYAVTSEVA 30.11.05 KRG
55 Mariya ALEXEYENKO 11.12.04 АКМ

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: Long Jump
Time: 09:00

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
37 Olga SHCHERBAKOVA 09.07.04 SKO
38 Yekaterina STOLBOVSKAYA 08.10.05 SKO
15 Valeria BROMATE 25.06.04 VKO
27 Olga KAN 06.07.05 KZL
L 48 Polina STEPANOVA 04.11.04 NRST
33 Alena TAUFEST 21.11.04 KRG
89 Tamara SAZONOVA 05.02.04 KRG
88 Angelina DZAKUPOVA 14.11.05 KRG
89 Anna ATAMANOVA 18.04.04 KRG
86 Anastasiya IVANKINA 22.11.06 KRG
88 Ekaterina ISAEVA 24.03.04 KRG
88 Valeriya SAFONOVA 16.04.04 KRG
24 Elizaveta FEDORUK 04.08.04 KRG
248 Antonina OBUHOVA 13.01.05 KRG
22 Asem KIKIMOVA 22.04.05 KRG
23 Elena ELEFTERIADI 18.08.04 KRG
23 Valeriya KUDRYAVTSEVA 30.11.05 KRG
55 Mariya ALEXEYENKO 11.12.04 АКМ