National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: Long Jump

Back

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
37 Shcherbakova Olga 09.07.04 SKO
38 Stolbovskaya Yekaterina 08.10.05 SKO
15 Bromate Valeria 25.06.04 VKO
27 Kan Olga 06.07.05 KZL
L 48 Stepanova Polina 04.11.04 NRST
33 Taufest Alena 21.11.04 KRG
89 Sazonova Tamara 05.02.04 KRG
88 Dzakupova Angelina 14.11.05 KRG
89 Atamanova Anna 18.04.04 KRG
86 Ivankina Anastasiya 22.11.06 KRG
88 Isaeva Ekaterina 24.03.04 KRG
88 Safonova Valeriya 16.04.04 KRG
24 Fedoruk Elizaveta 04.08.04 KRG
248 Obuhova Antonina 13.01.05 KRG
22 Kikimova Asem 22.04.05 KRG
23 Elefteriadi Elena 18.08.04 KRG
23 Kudryavtseva Valeriya 30.11.05 KRG
55 Alexeyenko Mariya 11.12.04 АКМ

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: Long Jump
Time: 09:00

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
37 Shcherbakova Olga 09.07.04 SKO
38 Stolbovskaya Yekaterina 08.10.05 SKO
15 Bromate Valeria 25.06.04 VKO
27 Kan Olga 06.07.05 KZL
L 48 Stepanova Polina 04.11.04 NRST
33 Taufest Alena 21.11.04 KRG
89 Sazonova Tamara 05.02.04 KRG
88 Dzakupova Angelina 14.11.05 KRG
89 Atamanova Anna 18.04.04 KRG
86 Ivankina Anastasiya 22.11.06 KRG
88 Isaeva Ekaterina 24.03.04 KRG
88 Safonova Valeriya 16.04.04 KRG
24 Fedoruk Elizaveta 04.08.04 KRG
248 Obuhova Antonina 13.01.05 KRG
22 Kikimova Asem 22.04.05 KRG
23 Elefteriadi Elena 18.08.04 KRG
23 Kudryavtseva Valeriya 30.11.05 KRG
55 Alexeyenko Mariya 11.12.04 АКМ