National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 300 m H

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 110 Chernushov Kostya 16.06.04 PVL
2 4 109 Asman Daniel 01.06.04 PVL
L 3 2 52 Sinyuk Ilya 21.05.05 KRG
4 3 22 Aleskerov Islam 19.01.04 KRG
5 6 18 Machkovskiy Vladislav 07.07.04 ZHBL
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 9 Toleukhan Yerasyl 02.06.05 ALO
2 4 24 Popov Danil 16.11.05 KRG
3 5 87 Bisenov Damir 01.04.05 KRG
4 3 23 Borodin Maksim 14.07.04 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 300 m H
Time: 12:40

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 5 110 Chernushov Kostya 16.06.04 PVL
2 4 109 Asman Daniel 01.06.04 PVL
L 3 2 52 Sinyuk Ilya 21.05.05 KRG
4 3 22 Aleskerov Islam 19.01.04 KRG
5 6 18 Machkovskiy Vladislav 07.07.04 ZHBL
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 9 Toleukhan Yerasyl 02.06.05 ALO
2 4 24 Popov Danil 16.11.05 KRG
3 5 87 Bisenov Damir 01.04.05 KRG
4 3 23 Borodin Maksim 14.07.04 KRG