National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 600 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 36 Lebedeva Vlada 24.02.05 PVL
2 5 29 Iaufman Lina 17.02.04 KST
3 7 72 Bespalova Anastasia 22.10.04 VKO
4 6 26 Abzhet Tomiris 17.11.06 KZL
L 5 2 47 Gabdolla Zere 02.02.05 NRST
L 6 3 48 Busurman Dilyara 11.10.04 NRST
L 7 1 126 Plotnikova Sofya 25.07.06 NRST
8 8 23 Ikibaeva Ilnara 15.02.05 KRG
9 9 90 Snezhkovskaya Anastasiya 13.01.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 35 Pozdnyak Valeriya 07.01.04 PVL
2 5 30 Gritsashchenko Alina 03.09.04 KST
3 4 29 Labetskaya Natalia 14.04.05 KST
4 7 27 Bikchurina Oksana 27.05.04 KZL
5 3 32 Urynbassar Medina 06.08.05 MNG
6 2 24 Gorbacheva Valeriya 12.04.05 KRG
7 8 90 Tsvirkunova Anastasiya 09.09.05 KRG
8 1 88 Shimpf Viktoriya 17.07.04 KRG
9 9 41 Sultan Ayzhan 05.10.04 SHMK

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 600 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 36 Lebedeva Vlada 24.02.05 PVL
2 5 29 Iaufman Lina 17.02.04 KST
3 7 72 Bespalova Anastasia 22.10.04 VKO
4 6 26 Abzhet Tomiris 17.11.06 KZL
L 5 2 47 Gabdolla Zere 02.02.05 NRST
L 6 3 48 Busurman Dilyara 11.10.04 NRST
L 7 1 126 Plotnikova Sofya 25.07.06 NRST
8 8 23 Ikibaeva Ilnara 15.02.05 KRG
9 9 90 Snezhkovskaya Anastasiya 13.01.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 35 Pozdnyak Valeriya 07.01.04 PVL
2 5 30 Gritsashchenko Alina 03.09.04 KST
3 4 29 Labetskaya Natalia 14.04.05 KST
4 7 27 Bikchurina Oksana 27.05.04 KZL
5 3 32 Urynbassar Medina 06.08.05 MNG
6 2 24 Gorbacheva Valeriya 12.04.05 KRG
7 8 90 Tsvirkunova Anastasiya 09.09.05 KRG
8 1 88 Shimpf Viktoriya 17.07.04 KRG
9 9 41 Sultan Ayzhan 05.10.04 SHMK