National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 600 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 36 Vlada LEBEDEVA 24.02.05 PVL
2 5 29 Lina IAUFMAN 17.02.04 KST
3 7 72 Anastasia BESPALOVA 22.10.04 VKO
4 6 26 Tomiris ABZHET 17.11.06 KZL
L 5 2 47 Zere GABDOLLA 02.02.05 NRST
L 6 3 48 Dilyara BUSURMAN 11.10.04 NRST
L 7 1 126 Sofya PLOTNIKOVA 25.07.06 NRST
8 8 23 Ilnara IKIBAEVA 15.02.05 KRG
9 9 90 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA 13.01.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 35 Valeriya POZDNYAK 07.01.04 PVL
2 5 30 Alina GRITSASHCHENKO 03.09.04 KST
3 4 29 Natalia LABETSKAYA 14.04.05 KST
4 7 27 Oksana BIKCHURINA 27.05.04 KZL
5 3 32 Medina URYNBASSAR 06.08.05 MNG
6 2 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG
7 8 90 Anastasiya TSVIRKUNOVA 09.09.05 KRG
8 1 88 Viktoriya SHIMPF 17.07.04 KRG
9 9 41 Ayzhan SULTAN 05.10.04 SHMK

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 600 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 36 Vlada LEBEDEVA 24.02.05 PVL
2 5 29 Lina IAUFMAN 17.02.04 KST
3 7 72 Anastasia BESPALOVA 22.10.04 VKO
4 6 26 Tomiris ABZHET 17.11.06 KZL
L 5 2 47 Zere GABDOLLA 02.02.05 NRST
L 6 3 48 Dilyara BUSURMAN 11.10.04 NRST
L 7 1 126 Sofya PLOTNIKOVA 25.07.06 NRST
8 8 23 Ilnara IKIBAEVA 15.02.05 KRG
9 9 90 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA 13.01.04 KRG
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 35 Valeriya POZDNYAK 07.01.04 PVL
2 5 30 Alina GRITSASHCHENKO 03.09.04 KST
3 4 29 Natalia LABETSKAYA 14.04.05 KST
4 7 27 Oksana BIKCHURINA 27.05.04 KZL
5 3 32 Medina URYNBASSAR 06.08.05 MNG
6 2 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG
7 8 90 Anastasiya TSVIRKUNOVA 09.09.05 KRG
8 1 88 Viktoriya SHIMPF 17.07.04 KRG
9 9 41 Ayzhan SULTAN 05.10.04 SHMK