National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Results: 1000 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 8 34 Anna REZNECHENKO 17.02.05 PVL
2 7 36 Victoriya YAVORSKAYA 30.10.04 PVL
L 3 6 48 Dilyara BUSURMAN 11.10.04 NRST
L 4 5 126 Sofya PLOTNIKOVA 25.07.06 NRST
5 9 90 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA 13.01.04 KRG
6 3 23 Eva LYASHKEVICH 11.10.05 KRG
7 4 24 Irina CHEBOTARKOVA 11.02.06 KRG
8 1 42 Akbelek KURALBAY 11.07.04 SHMK
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 36 Vlada LEBEDEVA 24.02.05 PVL
2 5 30 Alina GRITSASHCHENKO 03.09.04 KST
3 8 29 Natalia LABETSKAYA 14.04.05 KST
4 9 27 Oksana BIKCHURINA 27.05.04 KZL
5 1 25 Sabina MAMASAIDOVA 27.03.06 KZL
6 3 26 Tomiris ABZHET 17.11.06 KZL
7 4 27 Ksenia SHIROBOKOVA 05.09.04 KZL
8 6 88 Viktoriya SHIMPF 17.07.04 KRG
9 7 23 Kristina 3 SERGEEVA 16.02.04 KRG

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Final protocol: 1000 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 8 34 Anna REZNECHENKO 17.02.05 PVL
2 7 36 Victoriya YAVORSKAYA 30.10.04 PVL
L 3 6 48 Dilyara BUSURMAN 11.10.04 NRST
L 4 5 126 Sofya PLOTNIKOVA 25.07.06 NRST
5 9 90 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA 13.01.04 KRG
6 3 23 Eva LYASHKEVICH 11.10.05 KRG
7 4 24 Irina CHEBOTARKOVA 11.02.06 KRG
8 1 42 Akbelek KURALBAY 11.07.04 SHMK
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 2 36 Vlada LEBEDEVA 24.02.05 PVL
2 5 30 Alina GRITSASHCHENKO 03.09.04 KST
3 8 29 Natalia LABETSKAYA 14.04.05 KST
4 9 27 Oksana BIKCHURINA 27.05.04 KZL
5 1 25 Sabina MAMASAIDOVA 27.03.06 KZL
6 3 26 Tomiris ABZHET 17.11.06 KZL
7 4 27 Ksenia SHIROBOKOVA 05.09.04 KZL
8 6 88 Viktoriya SHIMPF 17.07.04 KRG
9 7 23 Kristina 3 SERGEEVA 16.02.04 KRG