National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Results: Pole Vault

Back

  Rank Lane BIB Name Born Region Best Result 250 260 270 280 290 300 310 320 330 350 360 370 380 390 400 410
0 1 121 Anastasiya ERMAKOVA 25.06.00 ALM 400 XXO O XO XXX
0 2 122 Polina IVANOVA 03.12.02 ALM 370 O XO XO XXX
0 3 123 Yaroslava VISLOBOKOKVA 24.09.99 ALM 370 O XXO XXX
1 4 44 Arina ZHEREBCOVA 03.08.06 ALM 320 O O O O O XO O XXX
2 5 15 Sofya TOISKINA 22.06.05 VKO 300 XO O O O XXO XXO XXX
3 6 45 Elmira KABIROVA 28.06.06 ALM 290 O - O XO O XXX

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: Pole Vault
Time:

  Rank Lane BIB Name Born Region Best Result 250 260 270 280 290 300 310 320 330 350 360 370 380 390 400 410
0 1 121 Anastasiya ERMAKOVA 25.06.00 ALM 400 XXO O XO XXX
0 2 122 Polina IVANOVA 03.12.02 ALM 370 O XO XO XXX
0 3 123 Yaroslava VISLOBOKOKVA 24.09.99 ALM 370 O XXO XXX
1 4 44 Arina ZHEREBCOVA 03.08.06 ALM 320 O O O O O XO O XXX
2 5 15 Sofya TOISKINA 22.06.05 VKO 300 XO O O O XXO XXO XXX
3 6 45 Elmira KABIROVA 28.06.06 ALM 290 O - O XO O XXX