National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Results: Pentathlon

Back

60 m H

Heat 0
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 0 40 Ekaterina AVDEENKO 20.12.04 SHMK 9.39 0
2 0 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG 9.86 0
3 0 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.05 KRG 10.00 0
4 0 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.04 KRG 10.60 0
5 0 44 Zhazira BIBOSYNOVA 03.01.05 ALM 10.84 0
6 0 33 Karina FEIZOVA 27.10.05 MNG 11.26 0
0 75 Arina MOZULYAKO 07.03.07 VKO DNS 0
Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 33 Karina FEIZOVA 27.10.05 MNG 0
2 44 Zhazira BIBOSYNOVA 03.01.05 ALM 0
3 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.04 KRG 0
4 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG 0
5 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.05 KRG 0
6 75 Arina MOZULYAKO 07.03.07 VKO 0
7 40 Ekaterina AVDEENKO 20.12.04 SHMK 0

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: Pentathlon
Time:

60 m H

Heat 0
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 0 40 Ekaterina AVDEENKO 20.12.04 SHMK 9.39 0
2 0 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG 9.86 0
3 0 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.05 KRG 10.00 0
4 0 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.04 KRG 10.60 0
5 0 44 Zhazira BIBOSYNOVA 03.01.05 ALM 10.84 0
6 0 33 Karina FEIZOVA 27.10.05 MNG 11.26 0
0 75 Arina MOZULYAKO 07.03.07 VKO DNS 0
Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 33 Karina FEIZOVA 27.10.05 MNG 0
2 44 Zhazira BIBOSYNOVA 03.01.05 ALM 0
3 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.04 KRG 0
4 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG 0
5 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.05 KRG 0
6 75 Arina MOZULYAKO 07.03.07 VKO 0
7 40 Ekaterina AVDEENKO 20.12.04 SHMK 0