National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Javelin Throw

Back

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
1 14 Varvara NAZAROVA 02.07.97 VKO 50.31 50.31 46.30 49.20 х 47.30 45.25
2 31 Assiya RABAYEVA 28.02.91 MNG 35.76 x 32.70 35.76 34.10 x 32.35
3 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 35.10 30.50 35.10 34.20 32.20 33.70 x
4 32 Sabira MUSSINA 08.04.02 MNG 22.27 x 21.85 x x x 22.27
5 13 Natalia SOKOLOVA 18.09.04 VKO

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Javelin Throw
Time:

  Rank BIB Name Born Region Best Result Result Final
1 2 3 4 5 6
1 14 Varvara NAZAROVA 02.07.97 VKO 50.31 50.31 46.30 49.20 х 47.30 45.25
2 31 Assiya RABAYEVA 28.02.91 MNG 35.76 x 32.70 35.76 34.10 x 32.35
3 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 35.10 30.50 35.10 34.20 32.20 33.70 x
4 32 Sabira MUSSINA 08.04.02 MNG 22.27 x 21.85 x x x 22.27
5 13 Natalia SOKOLOVA 18.09.04 VKO