National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: 400 m H

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 23 Akhmetova ADELINA 25.12.98 KRG 59.29
2 6 35 Anna DYBINA 11.09.00 PVL 1:04.47
3 5 1 Kseniya YATSENKO 13.10.00 АКМ 1:05.80
4 3 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.04 ALO 1:07.39
5 7 36 Uliya SHCYR 18.03.03 PVL 1:08.80

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 400 m H
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 23 Akhmetova ADELINA 25.12.98 KRG 59.29
2 6 35 Anna DYBINA 11.09.00 PVL 1:04.47
3 5 1 Kseniya YATSENKO 13.10.00 АКМ 1:05.80
4 3 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.04 ALO 1:07.39
5 7 36 Uliya SHCYR 18.03.03 PVL 1:08.80