National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: 200 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 18 Svetlana GOLENDOVA 25.07.93 ZHBL 24.59
2 5 23 Kristina KORYAGINA 28.10.99 KRG 25.15
3 3 14 Ayym KAYSANOVA 19.03.02 VKO 25.94
4 6 29 Iuliana OSIPOVA 27.02.00 KST 26.26
5 7 97 Margarita KLIMENTEVA 09.11.02 KST 26.51
6 8 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.04 ALO 26.82
7 2 44 Arina BICHURINA 23.06.03 ALM 28.15
8 1 34 Nadejda SHCPAK 01.01.04 PVL 30.12
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 14 Elina MIHINA 16.07.94 VKO 24.61
2 3 32 Arina MISHEEVA 02.01.02 MNG 25.63
3 8 45 Yelizaveta VOLKOVA 07.07.02 ALM 27.20
4 2 23 Amina BEKENOVA 15.05.03 KRG 27.23
5 7 34 Kristina ERMOLA 07.02.05 PVL 27.36
5 35 Alexandra ZALYBOVSKAYA 27.09.02 PVL DNS
1 65 Anastasya MEDUSHENKO 11.08.04 ALO DNS
6 30 Violetta PLATITSYNA 23.01.03 KST DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 200 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 18 Svetlana GOLENDOVA 25.07.93 ZHBL 24.59
2 5 23 Kristina KORYAGINA 28.10.99 KRG 25.15
3 3 14 Ayym KAYSANOVA 19.03.02 VKO 25.94
4 6 29 Iuliana OSIPOVA 27.02.00 KST 26.26
5 7 97 Margarita KLIMENTEVA 09.11.02 KST 26.51
6 8 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.04 ALO 26.82
7 2 44 Arina BICHURINA 23.06.03 ALM 28.15
8 1 34 Nadejda SHCPAK 01.01.04 PVL 30.12
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 14 Elina MIHINA 16.07.94 VKO 24.61
2 3 32 Arina MISHEEVA 02.01.02 MNG 25.63
3 8 45 Yelizaveta VOLKOVA 07.07.02 ALM 27.20
4 2 23 Amina BEKENOVA 15.05.03 KRG 27.23
5 7 34 Kristina ERMOLA 07.02.05 PVL 27.36
5 35 Alexandra ZALYBOVSKAYA 27.09.02 PVL DNS
1 65 Anastasya MEDUSHENKO 11.08.04 ALO DNS
6 30 Violetta PLATITSYNA 23.01.03 KST DNS