National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: SC 3000 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 18 Dmitry IVANCHUKOV 03.04.93 ZHBL 9:20.07
2 7 43 Islam AMANGOS 11.01.96 ALM 9:24.08
3 4 16 Kazim JAMALOV 07.11.01 ZHBL 9:47.90
4 3 17 Denis STEPANENKO 18.09.00 ZHBL 10:20.30
5 2 8 Stanislav FILIPPOV 25.09.01 ALO 10:35.46
6 5 74 Kirill KOZLOV 07.03.03 VKO 10:50.27
7 1 45 Zharas AITYAROV 22.07.89 ALM 11:41.05

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: SC 3000 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 6 18 Dmitry IVANCHUKOV 03.04.93 ZHBL 9:20.07
2 7 43 Islam AMANGOS 11.01.96 ALM 9:24.08
3 4 16 Kazim JAMALOV 07.11.01 ZHBL 9:47.90
4 3 17 Denis STEPANENKO 18.09.00 ZHBL 10:20.30
5 2 8 Stanislav FILIPPOV 25.09.01 ALO 10:35.46
6 5 74 Kirill KOZLOV 07.03.03 VKO 10:50.27
7 1 45 Zharas AITYAROV 22.07.89 ALM 11:41.05