National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Heptathlon

Back

Javelin Throw

  Rank BIB Name Born Region Best Result Points Result
1 2 3
36 Diana GEINTS 14.11.99 PVL 0
31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 0

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Heptathlon
Time:

Javelin Throw

  Rank BIB Name Born Region Best Result Points Result
1 2 3
36 Diana GEINTS 14.11.99 PVL 0
31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 0