National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Heptathlon

Back

200 m

Heat 0
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 0 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 26.04 0
2 0 36 Diana GEINTS 14.11.99 PVL 27.04 0

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Heptathlon
Time:

200 m

Heat 0
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 0 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 26.04 0
2 0 36 Diana GEINTS 14.11.99 PVL 27.04 0