National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Heptathlon

Back

800 m

Heat 0
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 0 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 2:22.88 0
2 0 36 Diana GEINTS 14.11.99 PVL 2:40.69 0

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Heptathlon
Time:

800 m

Heat 0
  Rank Lane BIB Name Born Region Results Points
1 0 31 Nadezhda BOGDANOVA 24.04.94 MNG 2:22.88 0
2 0 36 Diana GEINTS 14.11.99 PVL 2:40.69 0