National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Relay mix 4х400 m

Back

Heat 1

Rank BIB Name Region Results
1
23
Akhmetova ADELINA
KRG
2
35
Alexandra ZALYBOVSKAYA
PVL
3
74
Anastasia TARANENKO
VKO

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Relay mix 4х400 m
Time:

Heat 1

Rank BIB Name Region Results
1
23
Akhmetova ADELINA
KRG
2
35
Alexandra ZALYBOVSKAYA
PVL
3
74
Anastasia TARANENKO
VKO