National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: Relay mix 4х400 m

Back

Heat 1

Rank BIB Name Region Results
1
108
Nikita OSINSKII
PVL
2
23
Pavel KARPENKO
KRG 3:36.94
3
75
Vladimir FESHCHENKO
VKO 3:45.98

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Relay mix 4х400 m
Time:

Heat 1

Rank BIB Name Region Results
1
108
Nikita OSINSKII
PVL
2
23
Pavel KARPENKO
KRG 3:36.94
3
75
Vladimir FESHCHENKO
VKO 3:45.98