National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: 800 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 31 Бауржан РЕЙМБАЕВ 14.04.01 MNG 1:58.11
2 7 13 Mikhail GORLOV 02.03.05 VKO 1:58.75
3 6 89 Vadim NASSINOV 12.06.03 KRG 2:01.01
4 1 9 Yernar ZHUMAMURAT 02.05.04 ALO 2:02.84
5 5 15 nikita PETYAKHIN 11.01.95 VKO 2:03.15
6 3 73 Zakhar ZAKHAROV 26.04.01 VKO 2:04.68
7 2 65 Bagdan MUSAEV 05.05.01 ALO 2:04.85
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 1 42 Abdulaziz ABDUKAUYMOV 02.09.97 SHMK 1:53.46
2 3 61 Nikolay PETROV 13.01.01 ALO 1:53.83
3 7 7 Tymur BAYMURAT 16.09.01 ALO 1:54.05
4 8 14 Igor KHRUNIN 28.06.02 VKO 1:55.99
5 2 44 Anuar YERGAZY 13.12.98 ALM 1:58.12
6 6 46 Nurken OMIRBAY 17.06.98 NRST 2:00.75
4 8 Aibol OMAR 05.05.05 ALO DNF
5 72 Imanmadi KUSMANOV 10.08.95 VKO DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 800 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 31 Бауржан РЕЙМБАЕВ 14.04.01 MNG 1:58.11
2 7 13 Mikhail GORLOV 02.03.05 VKO 1:58.75
3 6 89 Vadim NASSINOV 12.06.03 KRG 2:01.01
4 1 9 Yernar ZHUMAMURAT 02.05.04 ALO 2:02.84
5 5 15 nikita PETYAKHIN 11.01.95 VKO 2:03.15
6 3 73 Zakhar ZAKHAROV 26.04.01 VKO 2:04.68
7 2 65 Bagdan MUSAEV 05.05.01 ALO 2:04.85
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 1 42 Abdulaziz ABDUKAUYMOV 02.09.97 SHMK 1:53.46
2 3 61 Nikolay PETROV 13.01.01 ALO 1:53.83
3 7 7 Tymur BAYMURAT 16.09.01 ALO 1:54.05
4 8 14 Igor KHRUNIN 28.06.02 VKO 1:55.99
5 2 44 Anuar YERGAZY 13.12.98 ALM 1:58.12
6 6 46 Nurken OMIRBAY 17.06.98 NRST 2:00.75
4 8 Aibol OMAR 05.05.05 ALO DNF
5 72 Imanmadi KUSMANOV 10.08.95 VKO DNS