National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Results: 1500 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 11 44 Alexey GUSSAROV 18.02.95 ALM 3:52.26
2 10 27 Rakymzhan KELMANOV 20.04.98 KZL 3:53.30
3 9 42 Abdulaziz ABDUKAUYMOV 02.09.97 SHMK 3:56.68
4 7 61 Nikolay PETROV 13.01.01 ALO 3:57.80
5 6 43 Islam AMANGOS 11.01.96 ALM 4.00.38
6 8 8 Aibol OMAR 05.05.05 ALO 4:02.85
7 3 31 Бауржан РЕЙМБАЕВ 14.04.01 MNG 4:13.34
8 4 45 Nurysbek SEKSEMBAY 12.05.98 ALM 4:16.33
9 5 125 Maxim MZHELSKIY 11.05.92 ALM 4:20.98
10 1 9 Yernar ZHUMAMURAT 02.05.04 ALO 4:22.67
11 2 73 Zakhar ZAKHAROV 26.04.01 VKO 4:27.31

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 1500 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 11 44 Alexey GUSSAROV 18.02.95 ALM 3:52.26
2 10 27 Rakymzhan KELMANOV 20.04.98 KZL 3:53.30
3 9 42 Abdulaziz ABDUKAUYMOV 02.09.97 SHMK 3:56.68
4 7 61 Nikolay PETROV 13.01.01 ALO 3:57.80
5 6 43 Islam AMANGOS 11.01.96 ALM 4.00.38
6 8 8 Aibol OMAR 05.05.05 ALO 4:02.85
7 3 31 Бауржан РЕЙМБАЕВ 14.04.01 MNG 4:13.34
8 4 45 Nurysbek SEKSEMBAY 12.05.98 ALM 4:16.33
9 5 125 Maxim MZHELSKIY 11.05.92 ALM 4:20.98
10 1 9 Yernar ZHUMAMURAT 02.05.04 ALO 4:22.67
11 2 73 Zakhar ZAKHAROV 26.04.01 VKO 4:27.31