XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Results: 100 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 248 Jakhongir SOBIRJONOV 01.01.94 UZB 10.89
2 5 249 Oskar KUCHMURADOV 12.01.03 UZB 11.12
3 2 48 Ivan TOVCHENIK 19.07.99 KAZ 11.22
4 7 70 Einar YESBOLATULY 30.08.88 KAZ 12.29
5 6 42 Iliya MARAMYGIN 22.11.98 KAZ 11.38
6 8 12 Vladislav NUREK 14.01.03 KAZ 11.56
7 3 43 Ilya ALIYEV 02.03.01 KAZ 12.45
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
4 69 Vladislav GRIGORYEV 10.01.97 KAZ DNF
8 23 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.01 KAZ DQ
3 5 87 Vitaliy ZEMS 29.03.96 KAZ 10.57
4 6 130 Jonathan NYEPA 26.03.96 MAS 10.64
5 7 100 Ildar AKHMADIEV 01.03.00 TJK 10.75
6 3 101 Favoris MUZRAPOV 15.11.98 TJK 10.86
7 2 250 Khabib SOKHIBNAZAROV 17.04.97 UZB 11.07

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 100 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 248 Jakhongir SOBIRJONOV 01.01.94 UZB 10.89
2 5 249 Oskar KUCHMURADOV 12.01.03 UZB 11.12
3 2 48 Ivan TOVCHENIK 19.07.99 KAZ 11.22
4 7 70 Einar YESBOLATULY 30.08.88 KAZ 12.29
5 6 42 Iliya MARAMYGIN 22.11.98 KAZ 11.38
6 8 12 Vladislav NUREK 14.01.03 KAZ 11.56
7 3 43 Ilya ALIYEV 02.03.01 KAZ 12.45
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
4 69 Vladislav GRIGORYEV 10.01.97 KAZ DNF
8 23 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.01 KAZ DQ
3 5 87 Vitaliy ZEMS 29.03.96 KAZ 10.57
4 6 130 Jonathan NYEPA 26.03.96 MAS 10.64
5 7 100 Ildar AKHMADIEV 01.03.00 TJK 10.75
6 3 101 Favoris MUZRAPOV 15.11.98 TJK 10.86
7 2 250 Khabib SOKHIBNAZAROV 17.04.97 UZB 11.07