XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Results: 100 m H

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 5 Aigerim SHYNAZBEKOVA 01.07.92 KAZ 14.27
2 5 232 Khurshida KHOLLIEVA 26.11.01 UZB 14.41
3 3 25 Anna DUBINA 11.09.00 KAZ 14.46

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 100 m H
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 5 Aigerim SHYNAZBEKOVA 01.07.92 KAZ 14.27
2 5 232 Khurshida KHOLLIEVA 26.11.01 UZB 14.41
3 3 25 Anna DUBINA 11.09.00 KAZ 14.46