XXX Qosanov Memorial
19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Results: 400mH

Men

Time: 18:45

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
6104Alisher PULOTOV06.01.98TJKDNS
783Timur KHUDAYBERGENOV26.09.01KAZDQ
35122Mahdi PIRJAHAN23.09.99IRI49.70
4390Vyacheslav ZEMS02.05.98KAZ51.76
5435Dmitriy KOBLOV30.11.92KAZ52.02
6829Daniil LITVINOV01.01.80KAZ54.12
7210Aleksandr PUDOVINNIKOV16.11.94KAZ54.40

XXX Qosanov Memorial

19.06 - 20.06, 2 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: 400mH
Time: 18:45

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
6104Alisher PULOTOV06.01.98TJKDNS
783Timur KHUDAYBERGENOV26.09.01KAZDQ
35122Mahdi PIRJAHAN23.09.99IRI49.70
4390Vyacheslav ZEMS02.05.98KAZ51.76
5435Dmitriy KOBLOV30.11.92KAZ52.02
6829Daniil LITVINOV01.01.80KAZ54.12
7210Aleksandr PUDOVINNIKOV16.11.94KAZ54.40