Cup of the Republic of Kazakhstan
26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Results: 100 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 24 David YEFREMOV 15.01.99 KRG 10.89
2 5 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.98 MNG 11.35
3 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.99 MNG 11.38
4 6 43 Anatoliy LIKHANOV 03.11.00 ALM 11.80
5 7 45 Kuanysh BAYMURZIEV 13.03.01 ALM 12.59
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.01 VKO 11.23
2 6 39 Алишер АМРИН 13.01.04 SKO 11.32
3 3 121 Niki NIKOLOV 31.07.95 ALM 11.56
4 8 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.04 MNG 11.87
5 7 70 Einar YESBOLATULY 30.08.88 ATR 12.91
5 44 Ivan TOVCHENIK 19.07.99 ALM DQ

Cup of the Republic of Kazakhstan

26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 100 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 24 David YEFREMOV 15.01.99 KRG 10.89
2 5 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.98 MNG 11.35
3 3 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.99 MNG 11.38
4 6 43 Anatoliy LIKHANOV 03.11.00 ALM 11.80
5 7 45 Kuanysh BAYMURZIEV 13.03.01 ALM 12.59
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.01 VKO 11.23
2 6 39 Алишер АМРИН 13.01.04 SKO 11.32
3 3 121 Niki NIKOLOV 31.07.95 ALM 11.56
4 8 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.04 MNG 11.87
5 7 70 Einar YESBOLATULY 30.08.88 ATR 12.91
5 44 Ivan TOVCHENIK 19.07.99 ALM DQ