Cup of the Republic of Kazakhstan
26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Results: 100 m

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 24 David YEFREMOV 15.01.99 KRG 10.95
2 3 39 Алишер АМРИН 13.01.04 SKO 11.34
3 7 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.99 MNG 11.34
4 6 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.98 MNG 11.43
5 2 43 Anatoliy LIKHANOV 03.11.00 ALM 11.85
6 1 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.04 MNG 11.94
7 8 121 Niki NIKOLOV 31.07.95 ALM 11.96
5 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.01 VKO DNS

Cup of the Republic of Kazakhstan

26.06 - 27.06, 2 days
Almaty

Final protocol: 100 m
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 24 David YEFREMOV 15.01.99 KRG 10.95
2 3 39 Алишер АМРИН 13.01.04 SKO 11.34
3 7 31 Vyasheslav SLAVNOV 22.04.99 MNG 11.34
4 6 33 Ilia MARAMYGIN 22.11.98 MNG 11.43
5 2 43 Anatoliy LIKHANOV 03.11.00 ALM 11.85
6 1 32 Artyr KALASHNIKOV 01.01.04 MNG 11.94
7 8 121 Niki NIKOLOV 31.07.95 ALM 11.96
5 13 Andrey LAVRUSHENKO 01.11.01 VKO DNS