Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km
26.09 - 26.09, 1 days
Nur-Sultan

Results: 10km

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
16Ekaterina GRITSAY03.01.00KST
210Tatiana NEROZNAK28.02.89KST
38Madina KERIMOVA29.05.01ALO
43Kristina MOROZOVA18.01.01ALM
52Yana BOBROVSKAYA13.03.00ALM
69Viktoriya SERGEYEVA06.07.98SKO
77Regina MITROFANOVA18.08.01Admin
84Nurusheva TOLKYN01.01.83ALM
95Svetlana ZHUKENOVA24.05.93SKO
101Aruzhan RAKHYMGERLINA20.04.02ALM

Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km

26.09 - 26.09, 1 days
Nur-Sultan

Final protocol: 10km
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
16Ekaterina GRITSAY03.01.00KST
210Tatiana NEROZNAK28.02.89KST
38Madina KERIMOVA29.05.01ALO
43Kristina MOROZOVA18.01.01ALM
52Yana BOBROVSKAYA13.03.00ALM
69Viktoriya SERGEYEVA06.07.98SKO
77Regina MITROFANOVA18.08.01Admin
84Nurusheva TOLKYN01.01.83ALM
95Svetlana ZHUKENOVA24.05.93SKO
101Aruzhan RAKHYMGERLINA20.04.02ALM