National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Results: 100m

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1344Irina KONICHSHEVA06.08.07ALM
ALM SDUSHOR 2
12.96
24107Mariya SHUVALOVA22.12.06PVL
СДЮШОР 1
13.27
3522Ekaterina PUZYREVA14.02.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
13.40
4253Milena IVKINA18.05.06AKM
Осдюшор 1
13.62
5137Elena BERLINA15.01.06SKO
СДЮСШОР легкой атлетики
13.64
6646Anna MISHENKO19.11.06NRST
DUSSH 9
13.68

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 100m
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1344Irina KONICHSHEVA06.08.07ALM
ALM SDUSHOR 2
12.96
24107Mariya SHUVALOVA22.12.06PVL
СДЮШОР 1
13.27
3522Ekaterina PUZYREVA14.02.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
13.40
4253Milena IVKINA18.05.06AKM
Осдюшор 1
13.62
5137Elena BERLINA15.01.06SKO
СДЮСШОР легкой атлетики
13.64
6646Anna MISHENKO19.11.06NRST
DUSSH 9
13.68