National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Results: Shot Put

Back

 RankBIBNameBornRegionBest ResultResultFinal
123456
17Kirill TIHONOV08.01.07ALO
DYSH Ushtobe
14.1012.4813.0512.7112.7314.0314.10
224Islamkhon ZHALOLOV26.04.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
13.7313.5813.4312.1813.7312.9613.59
328Konstantin UTESHEV08.02.07KST
Lисаковская ГДЮСШ
12.3411.3211.2411.82x10.8512.34
414Stanislav NESTERENKO01.01.06Admin
ВКО"СДЮШОР по L/А"
11.9111.9111.3311.6411.2611.6911.70
515Zharas NIYAZBEKOV05.01.06Admin
ВКО"СДЮШОР по L/А"
11.7911.5011.7411.61x11.7911.74
625Aliaidar MYRZAGAZIEV17.07.07KZL
Кызылординская ОСДЮШОР 4
11.6011.6010.3810.9711.4411.2210.48
752Leonid ISKAKOV25.04.06KRG
DYUSSH Balkhash
11.2711.0810.47x10.0410.7411.27
823Dmitriy SHVETS05.05.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
11.22x10.6311.22x10.5911.21
989Rafael GEVEYLER15.09.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
10.58x09.8110.58
1032Arsen ALIBEKOV01.03.08MNG
ДЮСШ Мангыстау Арена
10.4308.3310.4310.41
1123Kirill TERENIN27.06.07KRG
SDYUSSHOR g.Karagandy
10.2809.5809.1810.28
1290Mikhail KOTOV09.09.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
10.0610.02x10.06
1337Richard BAGISOV04.06.06KRG
SDYUSSHOR g.Karagandy
9.7209.7209.2609.22
1437Mikhail EMELYANENKO14.06.07SKO
СДЮСШОР легкой атлетики
8.9208.8208.1408.92
1523Adilet MARAT03.05.07KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
8.13xx08.13

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: Shot Put
Time:

 RankBIBNameBornRegionBest ResultResultFinal
123456
17Kirill TIHONOV08.01.07ALO
DYSH Ushtobe
14.1012.4813.0512.7112.7314.0314.10
224Islamkhon ZHALOLOV26.04.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
13.7313.5813.4312.1813.7312.9613.59
328Konstantin UTESHEV08.02.07KST
Lисаковская ГДЮСШ
12.3411.3211.2411.82x10.8512.34
414Stanislav NESTERENKO01.01.06Admin
ВКО"СДЮШОР по L/А"
11.9111.9111.3311.6411.2611.6911.70
515Zharas NIYAZBEKOV05.01.06Admin
ВКО"СДЮШОР по L/А"
11.7911.5011.7411.61x11.7911.74
625Aliaidar MYRZAGAZIEV17.07.07KZL
Кызылординская ОСДЮШОР 4
11.6011.6010.3810.9711.4411.2210.48
752Leonid ISKAKOV25.04.06KRG
DYUSSH Balkhash
11.2711.0810.47x10.0410.7411.27
823Dmitriy SHVETS05.05.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
11.22x10.6311.22x10.5911.21
989Rafael GEVEYLER15.09.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
10.58x09.8110.58
1032Arsen ALIBEKOV01.03.08MNG
ДЮСШ Мангыстау Арена
10.4308.3310.4310.41
1123Kirill TERENIN27.06.07KRG
SDYUSSHOR g.Karagandy
10.2809.5809.1810.28
1290Mikhail KOTOV09.09.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
10.0610.02x10.06
1337Richard BAGISOV04.06.06KRG
SDYUSSHOR g.Karagandy
9.7209.7209.2609.22
1437Mikhail EMELYANENKO14.06.07SKO
СДЮСШОР легкой атлетики
8.9208.8208.1408.92
1523Adilet MARAT03.05.07KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
8.13xx08.13