National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Results: 1500mSC

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1717Ramazan SHAIEV19.09.08ZHBL
DUSSH 22 Merke
4:54.87
2940Azizbek SAYDIGANIEV03.07.06SHMK
СДЮСШОР #2
5:02.54
3190Kamil SALIHOV09.05.07KRG
СДЮШОР Сатпаев
5:04.62
4640Farhat KALDANBAY11.01.06SHMK
СДЮСШОР #2
5:05.15
5223Oleg FILATOV04.03.07KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
5:09.27
6822Aleksandr AKIMOV23.12.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
5:12.85
7448Parasat KAIYRBEK12.07.07NRST
DUSSH 9
5:13.90
85133Didar KOJAHMETOV27.09.06TKO
TKO Kentau DYUSSH 1
5:27.77
9325Syrim KYPSHAKBAY02.02.07KZL
Кызылординская ОСДЮШОР 4
5:50.32

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 1500mSC
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1717Ramazan SHAIEV19.09.08ZHBL
DUSSH 22 Merke
4:54.87
2940Azizbek SAYDIGANIEV03.07.06SHMK
СДЮСШОР #2
5:02.54
3190Kamil SALIHOV09.05.07KRG
СДЮШОР Сатпаев
5:04.62
4640Farhat KALDANBAY11.01.06SHMK
СДЮСШОР #2
5:05.15
5223Oleg FILATOV04.03.07KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
5:09.27
6822Aleksandr AKIMOV23.12.06KRG
KGKP OSHDYUSHOR Karaganda
5:12.85
7448Parasat KAIYRBEK12.07.07NRST
DUSSH 9
5:13.90
85133Didar KOJAHMETOV27.09.06TKO
TKO Kentau DYUSSH 1
5:27.77
9325Syrim KYPSHAKBAY02.02.07KZL
Кызылординская ОСДЮШОР 4
5:50.32