Indoor Cup of the Republic of Kazakhstan
17.02 - 19.02, 3 days
Ust-Kamenogorsk

Results: 800m

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
12100Vyacheslav CHUVYAKOV28.05.97KAZ2:00.05
2438Dmitriy ZAVATSKIY08.05.00KAZ2:00.10
3371Amir MAMYRBEKOV30.12.99KAZ2:01.10
4533Baurjan REIMBAEV14.04.01KAZ2:01.88
5139Rahat TABULOV21.01.02KAZ2:08.84
Heat 2
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1141Abdulasis ABDUKAYUMOV02.09.97KAZ1:54.16
2322Duman GABDYGALYEV12.06.97KAZ1:55.83
3544Anton LENSHIN25.04.02KAZ1:56.85
4414Igor KHRUNIN28.06.02KAZ1:57.13
5288Sergey SUKHOV29.06.00KAZ1:58.76
6637Aleksander ASTAF"YEV28.07.01KAZ2:03.76

Indoor Cup of the Republic of Kazakhstan

17.02 - 19.02, 3 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: 800m
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
12100Vyacheslav CHUVYAKOV28.05.97KAZ2:00.05
2438Dmitriy ZAVATSKIY08.05.00KAZ2:00.10
3371Amir MAMYRBEKOV30.12.99KAZ2:01.10
4533Baurjan REIMBAEV14.04.01KAZ2:01.88
5139Rahat TABULOV21.01.02KAZ2:08.84
Heat 2
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1141Abdulasis ABDUKAYUMOV02.09.97KAZ1:54.16
2322Duman GABDYGALYEV12.06.97KAZ1:55.83
3544Anton LENSHIN25.04.02KAZ1:56.85
4414Igor KHRUNIN28.06.02KAZ1:57.13
5288Sergey SUKHOV29.06.00KAZ1:58.76
6637Aleksander ASTAF"YEV28.07.01KAZ2:03.76