VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: 3000m

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1156Arina GLADYSHEVA10.11.05KAZ9:33.31
2261Caroline CHEPKOECH26.05.94KAZ9:00.51
3483Norah jeruto TANUI02.10.95KAZ9:00.33
4362Daisy JEPKEMEI13.02.96KAZ9:02.85

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: 3000m
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1156Arina GLADYSHEVA10.11.05KAZ9:33.31
2261Caroline CHEPKOECH26.05.94KAZ9:00.51
3483Norah jeruto TANUI02.10.95KAZ9:00.33
4362Daisy JEPKEMEI13.02.96KAZ9:02.85