VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: 60mH

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
138Yevgeniy PROKUDIN22.09.00KAZ
275Danila KORR15.06.00KAZ8.83
347David YEFREMOV15.01.99KAZ7.78
4526Farkhad KYSTAUBAYEV27.01.94KAZ9.05
5896Vitaliy LITSENBERGER18.07.94KAZ8.40
6215Adil OMARBEKOV06.05.04KAZ8.60
7614Vladislav KONDRATYEV17.07.98KAZ8.53

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: 60mH
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
138Yevgeniy PROKUDIN22.09.00KAZ
275Danila KORR15.06.00KAZ8.83
347David YEFREMOV15.01.99KAZ7.78
4526Farkhad KYSTAUBAYEV27.01.94KAZ9.05
5896Vitaliy LITSENBERGER18.07.94KAZ8.40
6215Adil OMARBEKOV06.05.04KAZ8.60
7614Vladislav KONDRATYEV17.07.98KAZ8.53