VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: High Jump

Back

 RankBIBNameBornRegionBest Result1.601.651.701.751.801.831.861.891.92
180Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.98г. У-Ка1.89OOOOOXXX
267Elizaveta MATVEEVA09.12.01KAZ1.80OOXX0XXX
369Faina MEIRMANOVA12.06.06г. У-Ка1.65X0XXOXXX

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: High Jump
Time:

 RankBIBNameBornRegionBest Result1.601.651.701.751.801.831.861.891.92
180Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.98г. У-Ка1.89OOOOOXXX
267Elizaveta MATVEEVA09.12.01KAZ1.80OOXX0XXX
369Faina MEIRMANOVA12.06.06г. У-Ка1.65X0XXOXXX