VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: Triple Jump

Back

 RankBIBNameBornRegionBest ResultResultFinal
123456
063Dilyara KHAYBULLINA20.05.05г. Сеmей12.0411.71X12.04X11.9111.51
034Mariya YEFREMOVA19.10.98KAZ13.7213.54X13.5413.4013.7113.72
042Tatyana OVCHINNIKOVA21.03.01KAZ12.01XX11.82X12.0111.79
092Varvara DMITRIEVA30.10.03KAZXXXX--

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: Triple Jump
Time:

 RankBIBNameBornRegionBest ResultResultFinal
123456
063Dilyara KHAYBULLINA20.05.05г. Сеmей12.0411.71X12.04X11.9111.51
034Mariya YEFREMOVA19.10.98KAZ13.7213.54X13.5413.4013.7113.72
042Tatyana OVCHINNIKOVA21.03.01KAZ12.01XX11.82X12.0111.79
092Varvara DMITRIEVA30.10.03KAZXXXX--