VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: Long Jump

Back

 RankBIBNameBornRegionBest ResultResultFinal
123456
048Roman ALEKSEEV02.02.00KAZ6.91X6.906.74X6.91X
059Bakhtybayev RAUAN28.01.04г. Сеmей6.17XXXX6.126.17
045Аlexey RAKHMANOV27.04.03KAZ7.016.516.527.016.426.796.55
070Ilyas KADYROV12.04.99KAZ6.636.43X6.55XX6.63
013Roman PAK25.03.02KAZ6.696.216.416.576.566.69X

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: Long Jump
Time:

 RankBIBNameBornRegionBest ResultResultFinal
123456
048Roman ALEKSEEV02.02.00KAZ6.91X6.906.74X6.91X
059Bakhtybayev RAUAN28.01.04г. Сеmей6.17XXXX6.126.17
045Аlexey RAKHMANOV27.04.03KAZ7.016.516.527.016.426.796.55
070Ilyas KADYROV12.04.99KAZ6.636.43X6.55XX6.63
013Roman PAK25.03.02KAZ6.696.216.416.576.566.69X