VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Results: 4х200m MixedR

Back

Heat 1

RankBIBNameRegionResults
1
21
Olga SAFRONOVA
PVL
2
31
Adelina AKHMETOVA
KRG
3
60
Bromat VALERIYA
г. У-Ка

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: 4х200m MixedR
Time:

Heat 1

RankBIBNameRegionResults
1
21
Olga SAFRONOVA
PVL
2
31
Adelina AKHMETOVA
KRG
3
60
Bromat VALERIYA
г. У-Ка