Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: 5000m

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1139Vadim LEVCHENKOV30.03.99SKO15:18.29
21430Vyacheslav CHUVYAKOV28.05.97KST15:27.77
31329Alexandr SAVGUROV18.12.87KST15:33.79
444Islam АБЫLХАНҰLЫ04.09.01АКТ16:07.53
5628Roman NIZYAEV31.03.99KST16:32.92
6824Pavel OVTSINOV20.09.00KRG16:33.87
7734Dmitrii SHEGLOV11.12.99PVL16:42.72
81239Alexandr MARUSICH29.06.04SKO17:05.06
91015Nikita EVDOKIMOV25.09.02VKO17:29.35
10965Kanat BILIMHAN20.08.02ALO18:18.10
11263Madiyar ORMANGALI30.06.05ALO18:35.52
1165Aleksandr SYSSOEV24.11.85ALODNF
1543Maxim FROLOVSKIY04.07.02ALMDNF
327Rakymzhan KELMANOV20.04.98KZLDNS
574Shadrack KIMUTAI KOECH28.12.99VKODNS

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 5000m
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameBornRegionResults
1139Vadim LEVCHENKOV30.03.99SKO15:18.29
21430Vyacheslav CHUVYAKOV28.05.97KST15:27.77
31329Alexandr SAVGUROV18.12.87KST15:33.79
444Islam АБЫLХАНҰLЫ04.09.01АКТ16:07.53
5628Roman NIZYAEV31.03.99KST16:32.92
6824Pavel OVTSINOV20.09.00KRG16:33.87
7734Dmitrii SHEGLOV11.12.99PVL16:42.72
81239Alexandr MARUSICH29.06.04SKO17:05.06
91015Nikita EVDOKIMOV25.09.02VKO17:29.35
10965Kanat BILIMHAN20.08.02ALO18:18.10
11263Madiyar ORMANGALI30.06.05ALO18:35.52
1165Aleksandr SYSSOEV24.11.85ALODNF
1543Maxim FROLOVSKIY04.07.02ALMDNF
327Rakymzhan KELMANOV20.04.98KZLDNS
574Shadrack KIMUTAI KOECH28.12.99VKODNS