Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: 4х100mR

Back

Heat 1

RankBIBNameRegionResults
1
22
Vladislav GRIGORYEV
KRG41.61
2
71
Artyom SIZYKH
VKO42.81
3
33
Daniel OSPAN
PVL42.87
4
45
Aikham TYLEGENOV
ALM44.21
5
37
Mihail LITVIN
SKODNS
6
42
Alexandr PUDOVINNIKOV
SHMKDQ

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 4х100mR
Time:

Heat 1

RankBIBNameRegionResults
1
22
Vladislav GRIGORYEV
KRG41.61
2
71
Artyom SIZYKH
VKO42.81
3
33
Daniel OSPAN
PVL42.87
4
45
Aikham TYLEGENOV
ALM44.21
5
37
Mihail LITVIN
SKODNS
6
42
Alexandr PUDOVINNIKOV
SHMKDQ