Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Decathlon

Men

Time:

Back

High Jump

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultPoints165168171174177180183186189192195198201204
022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG2010O_O_O_OXXX
041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK1770O=OXXX
040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK1740OOXXOOXXX

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Men

Final protocol: Decathlon
Time:

High Jump

 RankBIBNameDoBRegionBest ResultPoints165168171174177180183186189192195198201204
022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG2010O_O_O_OXXX
041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK1770O=OXXX
040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK1740OOXXOOXXX