Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Decathlon

Back

Pole Vault

 RankBIBNameBornRegionBest ResultPoints
22Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG0
41Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK0
40Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK0

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Decathlon
Time:

Pole Vault

 RankBIBNameBornRegionBest ResultPoints
22Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG0
41Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK0
40Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK0