Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Decathlon

Back

Shot Put

 RankBIBNameBornRegionBest ResultPointsResult
123
022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG11.170X9.5011.17
041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK9.5809.069.309.58
040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK8.5008.508.45X

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Decathlon
Time:

Shot Put

 RankBIBNameBornRegionBest ResultPointsResult
123
022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG11.170X9.5011.17
041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK9.5809.069.309.58
040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK8.5008.508.45X