Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Decathlon

Back

110 H m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG15.320
2041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK16.090
3040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK16.170

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Decathlon
Time:

110 H m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG15.320
2041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK16.090
3040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK16.170