Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Decathlon

Back

100 m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK11.600
2041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK11.860
3022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG11.920

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Decathlon
Time:

100 m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1040Konstantin NARMETOV15.01.01SHMK11.600
2041Ruslan ISHMETOV20.08.03SHMK11.860
3022Sergey DEMENTYEV18.06.01KRG11.920