Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Heptathlon

Back

200 m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1031Nadezhda BOGDANOVA24.04.94MNG25.910
2023Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG26.130
3035Diana GEINTS14.11.99PVL26.470
4023Natalya VANTYUSOVA03.09.03KRG27.140
5045Zhazira BIBOSSYNOVA03.01.05ALM28.850
6024Alina MARENOVA02.06.02KRG32.040

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Heptathlon
Time:

200 m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1031Nadezhda BOGDANOVA24.04.94MNG25.910
2023Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG26.130
3035Diana GEINTS14.11.99PVL26.470
4023Natalya VANTYUSOVA03.09.03KRG27.140
5045Zhazira BIBOSSYNOVA03.01.05ALM28.850
6024Alina MARENOVA02.06.02KRG32.040