Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Heptathlon

Back

800 m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1031Nadezhda BOGDANOVA24.04.94MNG2:17.440
2023Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG2:33.170
3035Diana GEINTS14.11.99PVL2:35.360
4023Natalya VANTYUSOVA03.09.03KRG2:39.460
5045Zhazira BIBOSSYNOVA03.01.05ALM2:41.090
024Alina MARENOVA02.06.02KRGDNF0

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Heptathlon
Time:

800 m

Heat 0
 RankLaneBIBNameBornRegionResultsPoints
1031Nadezhda BOGDANOVA24.04.94MNG2:17.440
2023Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG2:33.170
3035Diana GEINTS14.11.99PVL2:35.360
4023Natalya VANTYUSOVA03.09.03KRG2:39.460
5045Zhazira BIBOSSYNOVA03.01.05ALM2:41.090
024Alina MARENOVA02.06.02KRGDNF0