Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Results: Heptathlon

Women

Time:

Back

100 H m

Heat 0
 RankLaneBIBNameDoBRegionResultsPoints
1023Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG14.910
2031Nadezhda BOGDANOVA24.04.94MNG15.050
3035Diana GEINTS14.11.99PVL15.330
4023Natalya VANTYUSOVA03.09.03KRG16.620
5045Zhazira BIBOSSYNOVA03.01.05ALM17.640
6024Alina MARENOVA02.06.02KRG20.880

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Women

Final protocol: Heptathlon
Time:

100 H m

Heat 0
 RankLaneBIBNameDoBRegionResultsPoints
1023Alina CHISTYAKOVA30.04.05KRG14.910
2031Nadezhda BOGDANOVA24.04.94MNG15.050
3035Diana GEINTS14.11.99PVL15.330
4023Natalya VANTYUSOVA03.09.03KRG16.620
5045Zhazira BIBOSSYNOVA03.01.05ALM17.640
6024Alina MARENOVA02.06.02KRG20.880