Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km
25.09 - 25.09, 1 days
Almaty

Results: 10km

Men

Time:

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1335Dmitriy CHSHEGLOV11.12.99PVL
21039Vadim LEVCHENKOV30.03.99SKO
3738Dmitry ЗАВАТСКИЙ08.05.00SKO
41137kirill 27.02.2003 SUBBOTIN27.02.03SKO
567Aibol OMAR15.05.05ZHTS
628Daniil EVDOKIMOV14.01.05ALO
717Maxim YERYOMIN22.06.05ALO
8417Kalyuzhnyy ANDREY09.08.88ZHBL
987632Aleksandr SAVGUROV18.12.87KST
10946Alimzhan BALTABEK08.07.97AST
11547Nurbay NURSAPA28.03.87AST
12128949Zharas MEDERBEK23.11.04SHMK

Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km

25.09 - 25.09, 1 days
Almaty

Men

Final

Final protocol: 10km
Time:

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1335Dmitriy CHSHEGLOV11.12.99PVL
21039Vadim LEVCHENKOV30.03.99SKO
3738Dmitry ЗАВАТСКИЙ08.05.00SKO
41137kirill 27.02.2003 SUBBOTIN27.02.03SKO
567Aibol OMAR15.05.05ZHTS
628Daniil EVDOKIMOV14.01.05ALO
717Maxim YERYOMIN22.06.05ALO
8417Kalyuzhnyy ANDREY09.08.88ZHBL
987632Aleksandr SAVGUROV18.12.87KST
10946Alimzhan BALTABEK08.07.97AST
11547Nurbay NURSAPA28.03.87AST
12128949Zharas MEDERBEK23.11.04SHMK