TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Results: 3000m

Women

Time: 16:55

Final

Back

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1670Tatyana NEROZNAK28.02.89KST10:02.01
2322Kristina SERGEYEVA16.02.04KRG10:26.17
3553Sergeyeva VIKTORIYA06.07.98SKO10:30.70
238Yuliya CHSHUR12.02.03PVLDNF
454Aigul ARZHANIKOVA18.09.96SKODNS
164Yeva PINCHUK28.05.04ASTDNS

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final

Final protocol: 3000m
Time: 16:55

Heat 1
 RankLaneBIBNameDoBRegionResults
1670Tatyana NEROZNAK28.02.89KST10:02.01
2322Kristina SERGEYEVA16.02.04KRG10:26.17
3553Sergeyeva VIKTORIYA06.07.98SKO10:30.70
238Yuliya CHSHUR12.02.03PVLDNF
454Aigul ARZHANIKOVA18.09.96SKODNS
164Yeva PINCHUK28.05.04ASTDNS